You are using an unsupported browser. Please switch to a different browser to get the best experience.

Despre noi

Scopul nostru

Scopul nostru este de a deveni un furnizor sigur de metale strategice în Uniunea Europeană. Aceasta este în acord cu politica UE de a avea un acces direct și neîntrerupt la materii prime, precum aurul și cuprul, din interiorului Uniunii.
Scopul nostru implică și preocuparea de a crea valoare socio-economică pentru partenerii și comunitățile în care activăm.

Pentru a ne îndeplini angajamentele față de părțile interesate, respectăm obligațiile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) aliniate la standardele și obiectivele recunoscute internațional.
Ne preocupă implicarea continuă a comunităților locale, autorităților în acest deziderat național și european.

Misiunea noastră este să dezvoltăm în mod responsabil o exploatare de cupru cu conținut de aur de referință. Aceasta va susține planul Uniunii Europene de a reduce dependența față de importurile de materii prime din China și de a asigura stabilitatea UE în dezvoltarea tehnologiilor viitorului.

Ne-am asigurat licența socială pentru a opera operând fidel valorilor noastre.

Implicare

Credem că implicarea noastră activă și constantă a fost cheia progresului PMR în această etapă a proiectului. Ne angajăm să continuăm în același spirit al comunicării și al transparenței.

Protecție

Respectăm și protejăm mediul în care ne dezvoltăm activitatea. Proiectul nostru va avea un impact minim asupra mediului și va susține programe de refacere a acestuia, inclusiv prin împăduriri care vor crește suprafețele cu noi păduri cu 300% față de cele angajate în proiect.

Beneficii

Impactul nostru local și național va crea o moștenire valoroasă pe termen lung. Vom maximiza beneficiile noastre socio-economice pentru comunitățile locale atât prin plata unor redevențe și impozite miniere, achiziții locale de servicii și bunuri, cât și prin crearea a 1.500 – 2.000 de locuri de muncă.

Modelul nostru de afaceri

Ne propunem dezvoltarea durabilă a unui dintre cele mai mari proiecte miniere de cupru-aur din Uniunea Europeană.

Euro Sun Mining va contribui pe termen lung la creșterea beneficiilor stekeholderi-lor implicați, prin dezvoltarea responsabilă a Proiectului Minier Rovina. 

Acest proiect minier beneficiază de prețurile ridicate ale aurului și cuprului, menținând în același timp costuri de producție scăzute (790 USD / uncia de Au echivalent, pentru anii 1-10 și 813 USD pe toată durata exploatării, conform Studiului de Fezabilitate din 2021).
Viitori clienți vor fi din cadrul UE în încercarea de a reduce dependența Europei de furnizorii de metale strategice din Africa, Asia și America de Sud.
 

PMR va produce, de asemenea, un concentrat de cupru curat, de înaltă calitate, ideal pentru uzinele metalurgice europene. Clienții noștri vor fi țări din Uniunea Europeană, care doresc să preia controlul lanțului lor de aprovizionare și să obțină metale critice din jurisdicțiile miniere locale, precum România, un stat de drept, cu sistem financiar transparent și o lege minieră care prevede principii generale de transparență și concurență liberă. 

Euro Sun Mining va contribui la stabilitatea UE în domeniul metalelor strategice în conformitate cu angajamentele de dezvoltare durabilă și în concordanță cu Obiectivele Națiunilor Unite.

 

Strategia noastră

Suntem dedicați să producem metale necesare în UE și, prin strategia noastră, să satisfacem cererea în creștere a piețelor europene. Totodată, sprijinim UE în planul de diversificare a surselor de aprovizionare cu metale necesare și contribuim la reducerea dependenței sale în acest sens de țări precum China.

În prezent, Europa produce cantități reduse de cupru și aur iar strategia noastră este a contribui la reducerea acestui deficit al Uniunii Europene.

Strategia noastră pe termen scurt sau mediu este de a finaliza dezvoltarea și construcția Proiectului Valea Rovinei.

Pentru a atinge aceste obiective avem de parcurs etapa PUZ (planul de re-zonare), Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) precum și obținerea licenței de construcție. Apoi, în paralel, ne preocupăm de finanțarea proiectului și finalizarea acordurilor de preluare.

Strategia noastră pe termen lung este de a opera în mod responsabil una dintre cele mai mari mine de cupru-aur din Europa.

Evaluarea strategică de mediu (SEA), Evaluarea impactului social asupra mediului (ESIA)

Conducerea noastră

Grant Sboros

Chief Executive Officer and Director,

Grant Sboros worked as the Chief Financial Officer of Katanga Mining Limited from 2017 to 2019 when he was appointed as Executive Director of Forbes Manhattan looking after Africa Mining assets. From 2013 to 2017 he was DCFO of Mopani Copper Mines PLC. From 2007 until 2013 Grant was Head of Auditing as a Deloitte partner in Mozambique. He is a Chartered Accountant and holds a Honors degree in Accounting Science from the University of South Africa. Mr. Sboros has extensive mining experience in Africa in both operations and finance.

Ryan Ptolemy

Chief Financial Officer

Ryan Ptolemy is a CPA, CGA and CFA charter holder with a B.A. from Western University. He serves as CFO to a number of public and private companies in the mining sector, particularly exploration and development stage companies in South America and Africa. Mr. Ptolemy formerly served as CFO for an independent investment dealer in Toronto where he was responsible for financial reporting, auditing, budgeting and internal controls.

Kenny Choi

Corporate Secretary

Kenny is a corporate lawyer who graduated from Western University’s JD/HBA program in 2013. He was previously an associate at a top-tier Bay Street firm, where he honed his skills in areas including equity and debt financing, mergers and acquisitions , fund formation and private and public securities law. Kenny currently acts as corporate secretary and legal counsel to various publicly-traded CSE, TSX-V and TSX companies to help them develop innovative solutions to achieve their corporate goals.

Experiență globală de guvernare și palmares dovedit

Managementul nostru are în spate o istorie de zeci de ani de activitate în dezvoltarea, autorizarea și construirea de mine din diferite jurisdicții. 

Avem o experiență dovedită, inclusiv în finanțarea proiectelor miniere la scară largă, prin combinarea de împrumuturi și capitaluri proprii pentru a obține o diluție minimă și reducerea riscurilor proiectelor, dar și pentru a fi unele dintre companiile de succes listate la bursă.

Guvernare și politici

Euro Sun Mining promovează în rândul angajaților săi valori înalte de integritate și etică. Compania se angajează să creeze o valoare durabilă pe termen lung pentru partenerii săi, prin respectarea practicilor de bună guvernanță corporativă.

Euro Sun Mining a stabilit un set de standarde pentru companie și personalul său în ceea ce privește practicile etice de afaceri, comportamentul personal, mediul, siguranța și practicile de sănătate a muncii, concurența și relațiile corecte, precum și divulgarea informațiilor.

Politicile noastre sunt disponibile, la cerere, la adresa info@eurosunmining.com

Documente, coduri și politici


Titlu
Descarcă
Vezi online
Carta Comitetului de Audit
Carta Consiliului Director
Carta Comitetului de guvernanță corporativă și nominalizare
Carta Comitetului pentru resurse umane și compensare
Codul de conduită și etică în afaceri
Carta politicii privind diversitatea
Cod de etică pentru ofițerii de raportare financiară
Politica de vot majoritară

Euro Sun Mining folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a oferi utilizatorilor noștri cea mai bună experiență pe acest website. Închideți această casetă de dialog pentru a vă confirma consimțământul sau consultați aici Politica privind cookie-urile