You are using an unsupported browser. Please switch to a different browser to get the best experience.

Sustainability

Dezvoltarea responsabilă a resurselor critice în Europa

Euro Sun Mining este loială angajamentelor de mediu, sociale și de guvernanță, aliniate la standardele și obiectivele internaționale.

Am ajuns unde suntem astăzi pentru că mereu am colaborat cu comunitățile și factorii locali și nu ne-am dezis de la abordarea prin care mineritul trebuie să producă valoare și nu distrugere.

De aceea, vom depozita sterilul în formă uscată, vom folosi infrastructura existentă, energia regenerabilă sau din rețelele existente, un circuit închis de gestionare a apei și recuperarea metalelor FĂRĂ CIANURĂ.

Vom continua în anii următori să ne implicăm în același fel: dedicați comunităților locale și beneficiilor socio-economice durabile pentru acestea.

Suntem mândri că suntem lideri în acest sector și că oferim metale strategice Uniunii Europene.

Prin noi și cu noi, statele membre pot prelua controlul asupra surselor de aprovizionare cu încrederea că resursele lor sunt produse într-un mod responsabil.
 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite

În 2015, UNGC a lansat 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Printre acestea se numără: asigurarea sănătății și bunăstării, promovarea egalității de gen și angajarea productivă a tuturor.
Credem că valorile companiei noastre contribuie la susținerea acestor obiective.

Euro Sun Mining și-a aliniat operațiunile la 7 dintre Obiectivele pentru Dezvoltarea Durabilă care urmăresc să încurajeze măsuri pentru construirea unei lumi stabile.
Ne preocupă să dezvoltăm inițiative care să se integreze în această viziune durabilă și să susțină obiectivele stabilite, cu cu accent special pe mediul nostru social și natural.
 


Incluziune socială

Dezvoltare economică

Operațiuni responsabile

Incluziune socială

 • Integrare în comunitățile locale și la nivel administrativ
 • Comunitățile locale au fost implicate activ în etapa de proiectare a licenței de exploatare pentru a minimiza de la bun început oricare alt impact în afara celui care produce valoare pentru comunitate.
 • Ne bazăm în activitatea noastră pe furnizorii și consultanții autohtoni (locali și naționali).
 • Compania noastră sprijină sănătatea comunităților locale.
 • 25% din angajații noștri actuali sunt femei.
 • Ne angajăm să asigurăm egalitatea de gen pe durata operațiunilor miniere

Dezvoltare economică

 • Jurisdicție minieră de lungă durată care prețuiește dezvoltarea economică din activitățile miniere.
 • Logistică și infrastructură existentă favorabile proiectului. 
 • Perspectiva unei exploatări de 25-30 de ani cu un puternic impact socio-economic.
 • 35% din redevențele miniere revin în comunitatea locală.
 • Vom crea 1.500 până la 2.000 noi locuri de muncă pentru activitățile miniere programate

Operațiuni responsabile

 • Steril uscat (fără iazuri de decantare)
 • Sistem de apă cu circuit închis care reduce consumul de apă al ESM (94,5% din apă va fi recirculată)
 • Flotație în coloană (fără cianură)
 • Refacerea mediului simultan cu exploatarea minimizează utilizarea și consumul de apă
 • ESM va utiliza 100% energie din rețeaua locală (50% din surse regenerabile, 18% din energie nucleară)
 • Cu 300% mai multă pădure va fi plantată față de suprafețele împădurite implicate în proiect

Our Stakeholders 

Pentru a ne menține reușitele noastre sociale de până acum este esențial să implementăm un program de implicare solid și clar al părților interesate.
La fel de important este ca pe tot parcursul proiectului nostru să ținem cont de preocupările părților locale interesate, asigurându-ne că toți participanții sunt familiarizați cu progresele operaționale și că au un cuvânt de spus în acesta.

În plus, ne așteptăm ca prin activitatea noastră să generăm un impact pozitiv pe care să-l resimtă toți cei implicați. 

Angajați
 • Oportunități de angajare locală
 • Cultura diversității

 • Calificare și dezvoltare

Comunități
 • Oportunități de angajare locală
 • Cultura diversității

 • Calificare și dezvoltare

 • Investiții directe în comunitatea locală

 • Reactivarea unei regiuni miniere istorice

 • 45% din redevențele statului sunt direcționate către comunitățile locale, 35% la nivel județean și 20% la nivel central

 • Activități dedicate de implicare a părților interesate (de exemplu, reuniuni locale deschise)

 • Strategia și planul de implicare a părților interesate în acord cu preocupările comunității

Guvern
 • Licență minieră aprobată de Guvernul României

 • Respectarea strictă a Legii Minelor – impozite și redevențe

 • Acord de oportunitate semnat de autoritățile naționale și locale

Mediu înconjurător
 • Reabilitarea mediului concomitent cu exploatarea carierei Colnic, urmată de cariera Rovina

 • Program de reîmpădurire de cel puțin 3 ori mai mare ca suprafața afectată

Exploatare minieră cu impact redus

Exploatarea noastră în cariere se va face cu un coeficient redus de decopertare, în apropierea uzinei de procesare. Din aceasta va rezulta un concentrat de cupru de 22%, cu conținut de aur de calitate ridicată (100g/t).

Deținem o tehnologie modernă de procesare, care ne permite să depozităm sterilul în stare uscată și să eliminăm orice risc sau cost asociat iazurilor de decantare.
De ce nu e nevoie de iazuri de decantare?
Pentru că vom combina în stare uscată sterilul din carieră cu cel de la uzina de procesare, nefiind nevoie de acumulări de apă care să rețină deșeurile industriale.
În plus, această tehnologie vine cu avantajul reducerii semnificative a necesarului de apă și a costurilor de exploatare.


Prelucrare

Infrastructură

Reabilitarea mediului

Prelucrare

 • Vom folosi metoda ecologică a flotației în celule tip coloană. Aceasta nu necesită cianură și îmbunătățește recuperarea metalelor.
 • În plus, vom avea un circuit închis de gestionare a apei care va recircula 95% din apa utilizată. Efectele acestui sistem sunt favorabile reducerii majore a nevoii de alimentare cu apă și susține economia acestei resurse naturale.

Infrastructură

 • Utilizarea infrastructurii existente, inclusiv a căilor ferate și a energiei curate.
 • Transport al sterilului pe benzi transportoare
 • Energie regenerabilă/rețeaua electrică existentă

Reabilitarea mediului

 • Reabilitarea mediului simultan cu exploatarea minieră 
 • Reîmpădurirea zonei de haldă de steril concomitent cu exploatarea

Euro Sun Mining folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a oferi utilizatorilor noștri cea mai bună experiență pe acest website. Închideți această casetă de dialog pentru a vă confirma consimțământul sau consultați aici Politica privind cookie-urile