You are using an unsupported browser. Please switch to a different browser to get the best experience.

Operațiuni

Activitate de exploatare durabilă, cu o producție progresivă, timp de 17 ani și infuzie importantă de capital.

Proiectul Minier Rovina este unul dintre cele mai mari proiecte miniere de cupru-aur din lume, aflat în faza de dezvoltare. Acesta conține resurse de 10,1 milioane de uncii echivalent aur (217 tone de aur și 635 mii tone cupru), mineralizația fiind cantonată în sisteme profirice, ceea ce va permite ESM să construiască exploatare minieră cu volum mare și preparare simplă.
PMR este al 14-lea cel mai mare zăcământ în curs de dezvoltare din lume și al 2-lea cel mai mare zăcământ în curs de dezvoltare din Europa.

 

Studiului definitiv de fezabilitate 2021

Gold US$1,550/oz & Copper US$3.30/lb


Pre-tax NPV: $447M


IRR: 19.2%


Free cash flow: $713mln

Un proiect închegat

Zăcămintele porfirice, situate în Munții Apuseni, sunt formate din trei zăcăminte separate: Colnic, Rovina și Cireșata. ESM va începe prin dezvoltarea zăcămintelor Rovina și Colnic, care urmează să fie exploatate prin metode clasic, în carieră. 

Zăcământul de la Cireșata va fi evaluat în timpul exploatării carierelor Rovina și Colnic în primii 17 ani.

Ciclul de dezvoltare

Proiectul de la Rovina deține licența de exploatare aprobată de Guvernul României în noiembrie 2018.
Aceasta este valabilă pentru următorii 20 de ani cu posibilitatea prelungirii pe perioade succesive a câte 5 ani.

Licența de exploatare permite companiei să înceapă studiile de evaluare a impactului asupra mediului și de urbanism, ambele fiind în curs de derulare în acest moment.

În plus, față de activitățile cheie de autorizare, Euro Sun a finalizat în aprilie 2021 un studiu definitiv de fezabilitate (SDF). Acesta prezintă viabilitatea economică a Proiectului Rovina și o descriere completă a acestuia pentru etapa de construcție.
Studiul prevede o producție medie echivalentă în aur de 146 000 uncii (4,5 tone)/an în primii zece ani, constând din 106.000 uncii (3,3 tone) aur și 19 milioane de livre (9.000 tone) de cupru pe an, la un cost mediu total de 790 USD/uncie echivalent aur cu o durată de exploatare de 16,8 ani.

SDF se bazează exclusiv pe exploatarea zăcămintelor Colnic și Rovina.
Zăcământul de la Cireșata va fi exploatat ulterior prelungind durata de viață a proiectului și utilizând infrastructura și capacitățile de procesare puse în funcțiune în fazele inițiale.


Studiul definitiv de fezabilitate încheiat în 14 aprilie 2021 evidențiază una dintre cele mai responsabile noi exploatări miniere de cupru-aur la nivel global.
Aceasta nu prevede folosirea CIANURII sau a IAZULUI de DECANTARE, fiind un proiect derulat cu mare responsabilitate de mediu.


Sprijin deplin al comunităților locale, al autorităților locale și al Guvernului din România.


Producție pe toată durata exploatării de 1,35 milioane de uncii (cca. 42 tone) de aur și 400 de milioane de livre (cca. 181.000 tone) de cupru pe parcursul a 16,8 ani.


Producție pe toată durata exploatării de 1,1 milioane de tone de concentrat de cupru.

Planificarea dezvoltării proiectului

Euro Sun a primit recent aprobarea pentru inițierea evaluării strategice de mediu (SEA) aferente proiectului. Această etapă îi permite companiei să solicite autorizație de construcție a minei de la Rovina.

Studiul definitiv de fezabilitate al proiectului se concentrează pe exploatarea a două cariere cu o producție medie anuală echivalentă în aur de 146.000 uncii (4,5 tone) în primii zece ani de exploatare.

Studiul are în vedere 106.000 de uncii (3,3 tone) de aur și 19 milioane de livre (9,000 tone) de cupru pe an pe parcursul a aproape 17 ani.
Compania intenționează să utilizeze o abordare în etape a dezvoltării proiectului: etapa inițială va include exploatarea în carieră a zăcămintelor de cupru-aur Colnic și Rovina, incluse în SDF.

Etapa ulterioară prevede exploatarea zăcământului subteran Cireșata (neinclus în studiu), după finalizarea exploatării miniere în carieră.

Realizări
semnificative


Au fost descoperite resurse de 7 milioane uncii (cca 218 tone) de Au și 233.000 tone de Cu (categoria M&I).


Licență minieră semnată de primul ministru al României și publicată în Monitorul Oficial.


SDF evidențiind cca. 17 ani de exploatare și o producție de 106.000 uncii (3,3 tone) Au și 9.000 tone Cu anual în prima fază.


Avizul de Oportunitate (Opportunity Agreement)


Depunerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)


Aprobarea și inițierea procesului de evaluare strategică de mediu

Pașii următori
Deblocarea resurselor descoperite prin decizia de construcție


Listarea la Bursa de Valori din Londra


Recepționarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului


PUZ – Aprobarea schimbării destinației terenurilor


Acorduri de vânzare a produsului finit


Asigurarea finanțării investiției

Producție:
Exploatare cu impact redus și fluxuri de numerar constante


Producția durabilă a unuia dintre cele mai mari proiecte de cupru- aur din Europa programată pentru a începe în anul 2024


Reabilitare ecologică a zonei concomitent cu exploatarea


Dezvoltarea proiectului în extindere
Rapoarte tehnice

0.10x

EuroSun Mining
0.4x

Media dezvoltatorului *
*Estimări medii furnizate de piețele de capital CIBC (august 2021)

Resurse și rezerve minerale

Resursele minerale măsurate și indicate de 9,92 milioane uncii (cca. 309 tone) în echivalent aur se găsesc în trei (3) zăcăminte porfirice care sunt aliniate pe direcția nord-nord-est, pe o lungime de 7,5 km. Rovina este cel mai nordic zăcământ, urmat de Colnic în centru, iar Cireșata se află în sud.


Zăcămintele sunt aliniate pe direcția nord-nord-est pe o distanță de 7,5 km.


Cea mai recentă estimare a resurselor minerale pentru Proiectul Minier Rovina se găsește în Raportul tehnic NI 43-101 al Proiectului Minier Rovina, publicat la 14 aprilie 2021.


Conform raportului, se estimează că resursele minerale măsurate și indicate pentru zăcămintele de la Colnic și Rovina sunt, în total, de 237,7 milioane de tone, conținând 3,18 milioane de uncii (cca. 99 tone) de aur cu un conținut mediu de 0,42 g/t și 875 milioane de livre (cca. 396.900 tone) de cupru cu un conținut mediu de 0,17% (4,97 milioane de uncii în echivalent aur – cca. 155 tone)


Evaluarea resurselor minerale pentru zăcământul Cireșata a fost finalizată în februarie 2019 de către AGP Consultants Inc., care estimează resurse măsurate și indicate de 154,4 milioane de tone, conținând 3,82 milioane uncii (cca. 119 tone) de aur cu un conținut mediu de 0,77 g/t și 515 milioane de livre (cca. 233.600 tone) de cupru cu un conținut mediu de 0,15% (4,95 milioane uncii echivalent aur – cca. 154 tone)

Rezervele dovedite și probabile de la Colnic & Rovina
Depozit
Clasificare Tonaj
(Mt)
Au
(%)
Cu
(%)
Au
(kaz)
Cu
(t)
Colnic
Dovedit 24.27 0.64 0.11% 500.5 26,860.9
Probabil 49.49 0.52 0.08% 828.7 41,004.7
Rovina
Dovedit 24.01 0.32 0.28% 247.8 67,469.3
Probabil 35.62 0.22 0.20% 249.5 72,896.1
Colnic & Rovina
Dovedit 48.28 0.48 0.20% 748.3 94,330.2
Probabil 85.11 0.39 0.13% 1,078.2 113,900.8
Total
Dovedit + Probabil 133.40 0.43 0.16% 1,826.5 208,231.0
Notes
 • Estimarea rezervei minerale utilizează un preț de bază la aur de 1.500 USD/uncie și un preț de bază al cuprului de 3.00 USD/livră.
 • Toate cantitățile exprimate în tone reprezintă tone de material în stare uscată. Diferențele în însumarea tonelor pe zăcăminte la totalul afișat se datorează rotunjirilor.
 • Estimarea rezervelor minerale ale Proiectului Minier Rovina nu este în acest stadiu afectată în mod de vreo problemă de mediu, de autorizări, probleme legale, de proprietate, impozitare, situație socioeconomică, de marketing, politică sau de altă natură relevantă. Mai mult, estimarea rezervelor proiectului nu este afectată în mod material de niciun factor cunoscut de minerit, metalurgie, infrastructură sau alt factor relevant.
 • Estimările rezervelor minerale respectă standardele de definiție ale Institutului Canadian de Minerit, Metalurgie și Petrol („CIM”) pentru resurse și rezerve minerale și au fost finalizate în conformitate cu standardele de prezentare pentru proiectele minerale definite de Instrumentul național 43-101.Au: 104.000 uncii, Cu: 19 milioane livre
Resursele de la Colnic & Rovina Depozit
Depozit
Clasificare Tonaj
(Mt)
Au
(g/t)
Cu
(%)
Au
(moz)
Cu
(Mlb)
AuEq*
(g/t)
AuEq*
(Moz)
Colnic
Măsurat 29.1 0.65 0.12 0.61 77 0.82 0.77
Indicat 97.5 0.49 0.10 1.53 215 0.63 1.98
Rovina
Măsurat 33.1 0.36 0.29 0.38 212 0.77 0.82
Indicat 78.1 0.26 0.22 0.66 379 0.57 1.43
Colnic & Rovina
Măsurat 62.2 0.50 0.21 0.99 289 0.79 1.58
Indicat 175.6 0.39 0.15 2.19 594 0.60 3.41
Total
Măsurat & indicat 237.8 0.42 0.17 3.18 882 0.65 4.99
Notes
 • Echivalentele în Au și Cu au fost determinate prin utilizarea unui preț pe termen lung al aurului de 1.700 USD/uncie și un preț al cuprului de 3.50 USD/livră, recuperările metalurgice nefiind luate în considerare.
 • Resursele minerale sunt raportate incluzând rezervele minerale. Resursele minerale care nu reprezintă rezerve minerale nu au demonstrat viabilitate economică.
 • Resursele minerale sunt conținute într-o formă de carieră conceptuală care este generată utilizând aceiași parametri economici și tehnici ca și pentru rezervele minerale, dar la prețul aurului de 1.700 USD/uncie și un preț al cuprului de 3.50 USD/livră, recuperările metalurgice nefiind luate în considerare.
 • Zăcămintele de la Colnic și Rovina sunt supuse exploatării în carieră, iar resursele minerale sunt restricționate în interiorul carierelor și calculate la o limită optimă de conținut de 0,35 g/t AuEq pentru Colnic și 0,25% CuEq pentru Rovina.
 • Pot apărea diferențe minore de însumare, ca urmare a rotunjirii.
 • Estimările resurselor minerale respectă standardele de definiție CIM pentru resursele și rezervele minerale și au fost finalizate în conformitate cu standardele de prezentare pentru proiectele minerale definite de Instrumentul Național 43-101.
Ciresata
Depozit
Clasificare Tonaj
(Mt)
Au
(g/t)
Cu
(%)
Au
(moz)
Cu
(Mlb)
AuEq*
(g/t)
AuEq*
(Moz)
Ciresata
Măsurat 28.5 0.88 0.16 0.81 102 1.13 1.03
Indicat 125.9 0.74 0.15 3.01 413 0.97 3.92
Total
Măsurat & indicat 154.4 0.77 0.15 3.82 515 1.00 4.95
Notes
 • Din tabelul 14-20, Raport tehnic „Proiectul Văii Rovina, Evaluare economică preliminară, NI 43-101, 20 februarie 2019“ de la AGP Mining Consultants Inc (disponibil pe SEDAR).
 • Echivalentul Au și Cu determinat prin utilizarea unui preț stabilit pe termen lung al aurului de 1.500 USD / oz și un preț al cuprului de 3.50 USD / lb.
 • Zăcământul Cireșata poate fi exploatat în subteran în masă, iar resursele sunt tabelate la un caz de bază de 0,65 g/t Au eq.
 • La zăcământul Cireșata, nu au fost definite rezerve minerale. Resursele minerale care nu reprezintă rezerve minerale nu au demonstrat viabilitate economică.
 • Pot apărea diferențe minore de însumare, ca urmare a rotunjirii.
 • Estimările resurselor minerale respectă standardele de definiție CIM pentru resursele și rezervele minerale și au fost elaborate în conformitate cu standardele de descoperire pentru proiectele minerale definite de Instrumentul Național 43-101.

Euro Sun Mining folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a oferi utilizatorilor noștri cea mai bună experiență pe acest website. Închideți această casetă de dialog pentru a vă confirma consimțământul sau consultați aici Politica privind cookie-urile