You are using an unsupported browser. Please switch to a different browser to get the best experience.

Legal

RESPONSABILITATE

Euro Sun Mining Inc. („Compania” sau „Euro Sun”) a luat toate măsurile rezonabile în producerea și publicarea informațiilor conținute pe acest website și se va strădui să facă acest lucru în mod regulat.
Materialul de pe acest site poate conține în continuare inexactități tehnice sau de altă natură, omisiuni sau erori tipografice, pentru care Compania nu își asumă nicio responsabilitate.
Euro Sun nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea, validitatea, acuratețea, caracterul complet sau integritatea oricăror afirmatii, declarații sau informații de pe acest site.
În niciun caz, inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență, Euro Sun nu va fi răspunzătoare în niciun fel de daunele directe, indirecte, speciale, accidentale, indirecte sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de programe, pierderea datelor, pierderea utilizării computerului sau a altor sisteme sau pierderea profiturilor, indiferent dacă este sau nu informat despre posibilitatea daunelor, care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, materialul de pe acest site.
Informațiile nu înlocuiesc consultanța profesională independentă înainte de a lua orice decizie de investiție.
În plus, nu puteți modifica sau reproduce sub nicio formă, electronică sau de altă natură, nicio informație de pe acest site, numai după ce ați obținut permisiunea expresă a Companiei, cu excepția uzului personal.

 

DECLARAȚII ANTICIPATIVE

Declarațiile și anumite informații conținute în acest website și orice documente încorporate prin referință pot constitui „declarații anticipative” în sensul aplicării legislației canadiene privind valorile mobiliare, care pot include, dar nu se limitează la, informații cu privire la producția preconizată a Companiei și la potențialul ulterior al proprietăților Companiei; capacitatea Companiei de a strânge fonduri suplimentare; prețul viitor al mineralelor, în special al aurului și al cuprului; estimarea rezervelor și resurselor minerale; concluziile evaluării economice; realizarea estimărilor rezervelor minerale; calendarul și cantitatea estimată a producției viitoare; costurile de producție; cheltuieli de capital; succesul activităților de explorare; probleme miniere sau de prelucrare; cursuri de schimb valutar; reglementarea guvernamentală a operațiunilor miniere; și riscurile de mediu.
Adesea, dar nu întotdeauna, declarațiile / informațiile anticipative pot fi identificate prin utilizarea unor cuvinte precum „planuri”, „se așteaptă”, „este de așteaptat”, „buget”, „programat”, „estimări”, „prognoze” , „intenționează”, „anticipează” sau „crede” sau variații (inclusiv variații negative) ale unor astfel de cuvinte și fraze, sau afirmații că anumite acțiuni, evenimente sau rezultate „pot”, „ar putea”, „ar fi”, „s-ar putea” sau „va fi” luat, se produce sau se realizează.
Declarațiile / informațiile anticipative se bazează pe așteptările conducerii și pe ipotezele rezonabile la momentul în care sunt făcute astfel de declarații.
Estimările privind sincronizarea anticipata, cantitatea și costul activităților de explorare și dezvoltare se bazează pe ipoteze care stau la baza rezervelor minerale și a estimărilor resurselor minerale, iar realizarea acestor estimări sunt prezentate aici.
Estimările costurilor de capital și de exploatare se bazează pe cercetări aprofundate ale Companiei, ordinele achiziție plasate de Companie până în prezent, estimări recente ale costurilor de construcție și exploatare și alți factori care sunt prezentați aici.
Informațiile anticipative implică riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori care pot cauza rezultatele efective, performanțe sau realizările Euro Sun Mining și / sau ale filialelor sale să fie material diferite de orice rezultate viitoare, performanțe sau realizări exprimate sau subânțelese in declarațiile anticipative.
Astfel de factori includ: incertitudinile estimărilor resurselor minerale; natura explorării mineralelor și mineritul; variații ale gradului de minereu și ale ratelor de recuperare; costul de operare; fluctuațiile prețurilor de vânzare ale produselor; volatilitatea prețurilor aurului și cuprului; riscuri de explorare și dezvoltare; probleme de lichiditate și finanțări viitoare; riscurile asociate cu operațiunile în jurisdicții străine; revocarea potențială sau modificarea cerințelor de autorizare și a aprobărilor de proiecte; competiție; nicio garanție a titlurilor de explorat și de operat; pasivele de mediu și cerințele de reglementare; dependența de indivizii cheie; conflicte de interese; asigurare; fluctuația valorii de piață a acțiunilor Euro Sun Mining; creșterea costurilor de producție; echipamente și lucrători tehnici calificați; condițiile financiare globale actuale volatile; fluctuațiile valutare; și alte riscuri legate de industria minieră.
Deși Euro Sun Mining a încercat să identifice factori importanți care ar putea determina acțiuni, evenimente sau rezultate reale care să difere semnificativ de cele descrise în declarațile anticipative, pot exista alți factori care fac ca acțiunile, evenimentele sau rezultatele să difere de cele anticipate, estimate sau intenționate.
Informațiile anticipative conținute aici sau încorporate prin referință sunt făcute de la data prezentării sau de la data documentelor încorporate prin referință, după caz, iar Euro Sun Mining nu se angajează să actualizeze astfel de informații anticipative, cu excepția conformității cu legislația în materie de valori mobiliare aplicabile.

Nu există nicio asigurare că informațiile anticipative se vor dovedi exacte, deoarece rezultatele reale și evenimentele viitoare ar putea diferi semnificativ de cele anticipate în astfel de informații.

În consecință, cititorii sunt avertizați să nu se bazeze în mod nejustificat pe informații anticipative.

Informațiile anticipative conținute sau încorporate prin referință în acest document sunt prezentate în scopul asistării acționarilor în înțelegerea poziției financiare, prioritățile strategice și obiectivele Companiei pentru perioadele la care se face referire și este posibil ca aceste informații să nu fie adecvate în alte scopuri.

În consecință, cititorii sunt avertizați să nu se bazeze în mod nejustificat pe informații anticipative.
Compania nu se angajează să actualizeze astfel de informații anticipative, cu excepția conformității cu legislația în materie de valori mobiliare aplicabile.

 

PREZENTAREA RESURSELOR MINERALE, A REZERVELOR ȘI A INFORMAȚIILOR TEHNICE

Cititorii sunt informați că Instrumentul Național 43-101 al Administratorilor Canadieni de Valori Mobiliare impune ca fiecare categorie de rezerve minerale și resurse minerale să fie raportată separat.
Toate informațiile tehnice despre proprietatea minerală a noastră fac obiectul informațiilor mai detaliate depuse de Companie la autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare.
Cititorii ar trebui să se orienteze dupa cel mai recent formular de informații anuale al Companiei și la alte documente de comunicare permanentă depuse de Companie, disponibile la www.sedar.com, pentru aceste informații detaliate, care sunt supuse calificărilor, ipotezelor și notelor expuse în acestea.
Notă de avertizare pentru investitorii din Statele Unite referitoare la estimările resurselor măsurate, indicate și deduse: Acest site web folosește termenii „Resurse măsurate”, „indicate” și „deduse”.
Investitorilor din Statele Unite sunt averțizați asupra faptului că, deși astfel de termeni sunt recunoscuți și ceruți de reglementările canadiene, Comisia pentru valori mobiliare din Statele Unite nu le recunoaște.
„Resursele minerale deduse” au o mare incertitudine cu privire la existența lor și la fezabilitatea lor economică și juridică.
Nu se poate presupune că întreaga sau orice parte a unei resurse minerale deduse va fi actualizată vreodată la o categorie superioară.
Conform normelor canadiene, estimările resurselor minerale deduse s-ar putea să nu constituie baza fezabilității sau a altor studii economice.
Investitorii din Statele Unite sunt avertizați să nu presupună că toate sau o parte din resursele minerale măsurate sau indicate vor fi convertite vreodată în rezerve minerale.
Investitorii din Statele Unite sunt, de asemenea, avertizați să nu presupună că toate sau o parte a resurselor minerale deduse, există sau sunt exploatabile din punct de vedere economic sau legal.

 

LINKURI ALE TERȚELOR PARTI

Compania poate furniza link-uri de pe acest site către alte website-uri care se afla in stransa legatura cu Compania.
Vizualizatorul trebuie să fie conștient de faptul că, prin conectarea la aceste website-uri externe, el sau ea părăsește site-ul companiei și astfel compania nu este responsabilă pentru conținutul oricărui alt site.

 

COTAȚII DE ACȚIUNI

Toate cotațiile sunt întârziate cu cel puțin 20 de minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
Toate cotațiile de acțiuni și datele istorice ale prețului acțiunilor sunt furnizate de către furnizori de servicii terți și sunt furnizate numai în scop informativ nefiind destinate tranzacționării.
Dacă intenționați să tranzacționați cu valori mobiliare ale Companiei, vă sfătuim cu tărie să solicitați consiliere profesională independentă înainte de a lua orice decizie de investiție.
Compania nu face nicio reprezentare și nu garantează cu privire la acuratețea sau caracterul complet al oricăror astfel de cotații ale prețului acțiunilor sau al datelor istorice ale prețului acțiunilor și nu a luat nicio măsură pentru a verifica corectitudinea, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor furnizate pe acest site web.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Compania respectă confidențialitatea vizitatorilor website-ului său. Compania colectează date cu caracter personal, cum ar fi adresa dvs. de e-mail, numai dacă este trimis voluntar de dumneavoastră. Compania și / sau agenții săi vor folosi aceste date exclusiv pentru a se conforma oricărei cereri de informații, trimiterea aplicarilor relevante, sau într-o manieră altfel dezvăluită sau autorizată de dvs. Compania nu va vinde, divulga sau transfera în alt mod informațiile dvs. personale transmise companiei, către terți, cu excepția cazului în care vi se solicită sau autorizați aceasta.

Euro Sun Mining folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a oferi utilizatorilor noștri cea mai bună experiență pe acest website. Închideți această casetă de dialog pentru a vă confirma consimțământul sau consultați aici Politica privind cookie-urile